Regener8 Power to zrównoważona i etyczna firma działająca na rynku energii odnawialnej.

Firma została utworzona w 2018 roku przez doświadczony zespół specjalistów z branży energii odnawialnej, z siedzibą główną w Guildfordd w Wielkiej Brytanii. Skupiamy się na rozwoju projektów powiązanych z energią solarną, magazynami energii oraz energii pozyskiwanej z wodoru.
Obecnie koncentrujemy się na projektach w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz Włoszech.

Łączymy energię odnawialną, rolnictwo, ekologię oraz zarządzanie emisją węgla w celu zmaksymalizowania przychodów oraz kontroli wpływu projektu na środowisko. Dzięki naszemu unikalnemu podejściu do rozwoju, które nazywamy Regener8ive Solar, jesteśmy w stanie uzyskać dodatkowy wpływ na zrównoważony rozwój, zwiększając jednocześnie przychody z projektów, a także znacząco zwiększając szanse na osiągniecie sukcesu w planowaniu.

Nasza wizja

Rozwój branży czystej energii stanowi wyśmienitą okazję do przeciwdziałania zmianom klimatycznym poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, wykorzystywanie najnowszych rozwiązań technologicznych w rolnictwie, naturze oraz systemach energetycznych.

Regener8 Power wykorzystuje rozwój projektu Czystej Energii jako katalizatora ilości, pomiaru, naprawy I regeneracji Kapitału Naturalnego (“Naszej Planety”) poprzez wdrażanie ulepszeń w zakresie różnorodności biologicznej i zarządzania emisją.

Naszym celem jest przekształcenie niedocenianego Naturalnego Kapitału Ziemi tak, by stał się wysoko cenionym zasobem obok przychodów z generowania czystej energii.

Naszą wizją jest tworzenie projektów Czystej Energii, które zwiększają różnorodność biologiczną, jednocześnie dostarczając namacalnych korzyści w postaci łagodzenia zmian klimatu. Staramy się kierować inwestycje w te innowacyjne projekty do szerszej grupy odbiorców niż obecnie.

Zrównoważony rozwój

Tylko dlatego że jesteśmy firmą zajmującą się czystą energią, nasze zaangażowanie w zmian klimatu nie kończy się na tym, wdrażamy tę filozofię w każdym obszarze naszej działalności.

Nasza codzienna działalność jest prowadzona zgodnie z Kodeksem Postępowania, Global Compact ONZ i Międzynarodową Organizacją Pracy (MOP), zgodnie z podstawowymi standardami polityki etyki i zrównoważonego rozwoju.

Wypełniamy to poprzez naszą czterofilarową strategię zrównoważonego rozwoju, dążąc do:

  • Pomocy naszym klientom w zredukowaniu śladu węglowego oraz zwiększeniu różnorodności biologicznej
  • Określenia wpływu na zrównoważony rozwój na poziomie projektu i przedsiębiorstwa
  • Eliminowania wszystkich potencjalnie negatywnych skutków dla zrównoważonego rozwoju w naszych działaniach
  • Odpowiedzialnego nabywania materiałów i usług w celu poprawy naszego pośredniego zrównoważonego rozwoju

Regener8 Power jest dumnym partnerem The Climate Coalition, pomagając promować zrównoważony rozwój w społecznościach I wspierając kampanię mającą na celu zwiększenie poziomu świadomości zmian klimatycznych oraz potrzeby zmian i wejścia na drogę do osiągnięcia tzw. Klimatycznego zera netto.

Czy jesteś gotowy dołączyć do rewolucji Regener8ive Solar? Regener8ive Solar
Dowiedz się więcej
Regener8 Power Limited
The Surrey Technology Centre - The Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YG
Regener8 Power © 2023