COSA FACCIAMO

NASZE PODEJŚCIE

COSA FACCIAMO

Witamy w Regener8ive Solar

Systemy rozwoju energii słonecznej powinny być projektowane jako element krajobrazu, do którego należą, zgodnie z podejściem projektowym “należącym” które nie tylko koncentruje się na ogólnej efektywności energetycznej systemu, ale także obejmuje dodatkowe usługi zawodowe, ekologiczne i krajobrazowe wdrażające cel Zrównoważonego Rozwoju:

Czym jest Regener8ive Solar?

Regner8ive Solar to sposób, w jaki wykorzystujemy rozwój czystej energii jako katalizator do regeneracji naszych zasobów. Tradycyjne podejście do rozwoju projektów opierało się na maksymalizowaniu liczby megawatów oraz minimalizowaniu używanej powierzchni. W Regener8 Power zdajemy sobie sprawę, że ważne jest dostarczanie projektów opłacalnych komercyjnie, ale nie mogą one być realizowane kosztem środowiska naturalnego. Podejście Regener8 Power’s do rozwoju skupia się na 6 kluczowych obszarach:
PRODUKCJA ENERGII SŁONECZNEJ
 • • Sprawność systemu energetycznego
  • Zoptymalizowana konfiguracja systemu

ZARZĄDZANIE WĘGLEM
 • • Naturalne rozwiązania klimatyczne
  • Certyfikacja redukcji emisji dwutlenku węgla

WPŁYW SPOŁECZNY
 • Wczesne zaangażowanie społeczności lokalnej
 • Możliwość zaangażowania lokalnej społeczności w proces inwestycyjny
OPTYMALNE WYKORZYSTANIE TERENU
 • Połączenie z zastosowaniem rolniczym tzw Agrofotowoltaika
 • Wdrożenie rozwiązań opartych na przyrodzie/ekologia przychodów
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ
 • Planowanie z uwzględnieniem możliwości likwidacji
 • Plan recyklingu dla wszystkich komponentów
 • Benchmarking dostawców
KRAJOBRAZ I BIORÓŻNORODNOŚĆ
 • Zintegrowanie z projektem solarnym
 • Projekt solarny jako katalizator ponownego zwrócenia się w kierunku natury
Dbamy o to by każda z instalacji, jeśli to możliwe, dążyła do maksymalizacji wszystkich tych obszarów w celu zapewnienia większego wpływu i zwrotów.
Regener8ive Solar jest wdrażany poprzez:
AGROFOTOWOLTAIKA:
Produkuje zrównoważona żywność i zieloną energię dzięki projektom systemów fotowoltaicznych, które uwzględniają uprawy.
EKOWOLTAIKA:
integruje środki dotyczące różnorodności biologicznej i krajobrazu w ramach projektowania naszych systemów energetycznych.
REGENER8 EARTH:
Dostarcza rozwiązania umożliwiające uzyskanie dodatkowych dochodów Regener8ive Solar dla portfela Regner8Power.

AGROFOTOWOLTAIKA

Rosnące zapotrzebowanie na wytwarzanie energii prowadzi do zwiększonej konkurencji w użytkowaniu gruntów, co może prowadzić do konfliktów gospodarczych i społecznych.

Rozwiązaniem tego wyzwania jest produkcja zrównoważonej żywności i zielonej energii w systemie rolno-fotowoltaicznym (APV). Połączenie wysoko stojących i/lub tworzonych ad-hoc struktur fotowoltaicznych z półprzezroczystymi panelami fotowoltaicznymi umożliwia uprawę roślin pod spodem bez w pływu na produkcję oraz minimalizację strat plonów.
DOWIEDZ SIĘ WIECEJ O AGROFOTOWOLTAICE

EKOWOLTAIKA

Integracja działań związanych z różnorodnością biologiczną i kształtowaniem krajobrazu w ramach projektowania naszych systemów energetycznych pozwala naszym projektom zapewniać interwencje ekologiczne i usługi ekosystemowe, które chronią, ulepszają i przywracają pierwotny krajobraz. Tworząc nowe siedliska i przywracając zdrowie składnikom odżywczym gleby, projekty Ekowoltaika oferują dodatkowe magazynowanie węgla, podkreślając podwójne wykorzystanie obszaru. Interwencje te przyczyniają się nie tylko do wytwarzania zielonej energii, ale także jako katalizator przywracania krajobrazów i poprawy usług systemowych.

Ocena krajobrazu w celu odtworzenia jego pierwotnego wyglądu, zachowania, ochrony i regeneracji pozostałości krajobrazowych:

 • Identyfikacja głównych problemów ekologicznych i strategia projektowa dla poprawy ekologii
 • Selekcja technologii (moduły oraz komponenty), symulacja natężenia promieniowania oraz wydajności
 • Identyfikacja spectrum odpowiednich gatunków I siedlisk w celu poprawy świadczenia usług ekosystemowych
 • Identyfikacja potencjalnych skutków środowiskowych I społeczno-ekonomicznych oraz korzyści dla społeczności
ZOBACZ ECOVOLTAIC W TERENIE
Udowodniono, że przyroda ma kluczowe znaczenie w walce z zagrożeniami takimi jak erozja gleby, powodzie, zaopatrzenie w czystą wodę i wyzwania społeczne. Rozwiązania klimatyczne oparte na przyrodzie przyniosły szczególnie obiecujące wyniku w rozwiązywaniu tych wyzwań.
Wdrażanie naturalnych rozwiązań stało się kluczowym aspektem w procesie rozwoju systemów odnawialnych I stanowi rdzeń koncepcji energii słonecznej Regener8ive solar.

Rozwiązania te zapewniają nie tylko usługi w zakresie ochrony środowiska oraz regulacji, takie jak unikanie emisji dwutlenku węgla, ale także usługi kulturalne i społeczne. Ponadto wdrażanie naturalnych rozwiązań klimatycznych wspiera infrastrukturę odnawialną, minimalizując skutki zmian klimatu, zwiększając akceptację społeczną, zmniejszając ryzyko powodzi i znacznie redukując koszty konserwacji i operacyjne.

Regener8 Earth opracowało rozwiązanie, które pozwala naszym aktywom korzystać z metodologii słonecznej Regener8ive solar, i realizować dodatkowe dochody poza działalności związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej.

Nasza innowacyjna koncepcja nie tylko zwiększa przychody, ale także zwiększa akceptację społeczną, powodując realne zwiększenie poparcia w celu uzyskania pozytywnej decyzji planistycznej.

Staramy się również oferować bardziej skuteczne rozwiązania dla potrzeb społeczności, zarówno na terenie, jak i w bezpośrednim sąsiedztwie projektu.
BĄDŹ W KONTAKCIE I SPRAWDŹ JAK MOŻEMY CI POMÓC
Regener8 Power Limited
The Surrey Technology Centre - The Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YG
Regener8 Power © 2023