Nowa definicja zielonej energii w całej Europie

Regener8 Power aktualnie rozwija 21 projektów o łącznej mocy 3000 MW w 4 państwach Europy, w tym w Polsce.  Energia która będzie z nich pochodzić wystarczy do zasilania ponad 2 milionów domów.

150 MW w Sardynii, Włochy

Działka o powierzchni 320 hektarów znajduje się w północno-zachodniej części wyspy Sardynia. Rozdrobniony teren, ma historię rolnictwa nienawadnianego, hodowli owiec, a także zdegradowanych gleb, oraz bliskość infrastruktury przemysłowej.

Nasze rozwiązanie zapewnia 150MW mocy słonecznej i 250GWh rocznej produkcji na miejscu, przy jednoczesnej rekultywacji całego krajobrazu, ze 100 hektarami pod eko-zarządzaniem i kolejnymi 140 hektarami pod zarządzaniem rolniczym.

POBIERZ PDF

50 MW w Warwickshire, Wielka Brytania

Ten system energii słonecznej i magazynowania o mocy 49MW ma siedzibę w Warwickshire i jest doskonałym przykładem działania energii słonecznej Regener8ive. Po zidentyfikowaniu wpływu i wrażliwości na środowisko, rozplanowanie inwestycji zostało poddane procesowi optymalizacji w celu uniknięcia lub ograniczenia potencjalnego wpływu na środowisko poprzez staranne zaprojektowanie. System który generuje ponad 51 GWh energii elektrycznej rocznie obejmuje również 3,5 akra nasadzeń leśnych, 7,4 akra hodowli dzikiego ptactwa oraz 0,65 akra nowego sadu dzikiej przyrody z 16 budynkami dla ptaków i nietoperzy na całym terenie, co stanowi 110% zysku netto w zakresie bioróżnorodności.
POBIERZ PDF
Regener8 Power Limited
The Surrey Technology Centre - The Surrey Research Park
Guildford, Surrey GU2 7YG
Regener8 Power © 2023